Ophør af løntilskudsjob

Når den aftalte periode udløber, ophører ansættelsen uden yderligere varsel


Løntilskudsansættelser er altid tidsbegrænsede. Når den aftalte periode udløber, ophører ansættelsen uden yderligere varsel med mindre der er aftalt en forlængelse.

Afskedigelse 

Hvis man som arbejdsgiver ønsker at opsige en løntilskudsansat under den tidsbegrænsede ansættelse, sker det efter overenskomstens almindelige regler. Det er, som ved øvrige opsigelser, Økonomi og Stab der tager sig af opsigelser efter indstilling fra arbejdsgiveren. Hvis man som løntilskudsansat opsiger sin stilling, skal det gøres skriftligt til arbejdsgiveren, der så indberetter opsigelsen i decentral ansættelse i Rollebien.

Husk at informere den ledige om at melde sig ledig igen.