Hvordan ansætter man en ledig i løntilskudsjob?

Der aftales en løntilskudsansættelse i samarbejde med Jobcentret eller ekstern aktør


Der er flere indgange, når en ledig skal ansættes i et løntilskudsjob

  1. Jobcentret henvender sig med en ledig
  2. Den ledige henvender sig selv
  3. Lederen kan selv oprette  et tilbud ved at udfylde et arbejdsgivertilbud, som også skal indeholde en jobprofil med en beskrivelse af de opgaver, der ligger i jobbet, via vitas.bm.dk. Virksomhedsservice finder en person, der matcher profilen. På vitas logges ind med medarbejdersignatur eller NemId og du bliver guidet igennem.

Når der er etableret kontakt mellem leder og ledig afholdes en jobsamtale. Hvis leder og ledig ønsker det, kan der efterfølgende aftales en løntilskudsansættelse i samarbejde med Jobcentret eller ekstern aktør. 

 Du kan altid få hjælp ved at kontakte virksomhedsservice på tlf. 23274391

Bevillingsblanket modtages igennem Vitas

  • Lederen opretter ansættelsen i Lønservice fanebladet i Rollebien, og det er i den forbindelse afgørende, at lederen sikrer, at den ledige ansættes på rigtige overenskomstmæssige vilkår. Dvs. at lederen altid spørger den ledige, om han/hun tidligere har været ansat indenfor området, har været ansat i en kommune eller har opsparet pension (husk at tidligere løntilskudsansættelser også udløser pension).

  • Den ledige skal fremlægge dokumentation for ovenstående, som lederen tager højde for i oprettelsen af ansættelsen

  • Lederen skal ligeledes undersøge hvilken overenskomst, samt hvilket løntrin den ledige skal indplaceres på. Dette har betydning for udregning af timesats

  • Leder modtager underskrevet eksemplar af ansættelsesbrev (AB811) fra den ledige
  • Lederen opretter en ansættelsessag i personalemappen i rollebien.

 

Den ledige må, i lighed med ordinært ansatte, ikke starte i løntilskud, før vedkommende har fået et ansættelsesbrev (AB 811) og der er givet bevilling fra Jobcentret.