Hvad er en virksomhedspraktik?

Ledige kan komme i virksomhedspraktik i offentlige og private virksomheder


Praktikperioden kan vare op til fire uger for ledige medlemmer af en a-kasse og op til 13 uger for kontanthjælpsmodtagere.

Man kan vælge at starte en løntilskudsansættelse med en måneds virksomhedspraktik for at den løntilskudsansatte og arbejdpladsen kan se hinanden an og udnytte tiden indtil papirgangen for løntilskudsjob er afsluttet.

Ønsker man at indlede samarbejdet med en virksomhedspraktik, skal det aftales med den ledige og Jobcentret eller ekstern aktør. Blanketten "Arbejdsgivertilbud" AB 131 udfyldes og sendes til den lediges jobcenter. Er det Jobcenter Albertslund, sendes blanketten til bmb.virksomhedsteamet@albertslund.dk