Model B

Løn til en konstitueret medarbejder


Når der ydes vederlag efter model B skal vederlaget svare til forskellen mellem den løn som medarbejderen har i forvejen, og den løn som medarbejderen ville få, hvis medarbejderen blev fast ansat i stillingen.

I beregningen af, hvilken løn medarbejderen ville få, hvis medarbejderen blev fast ansat i stillingen, indgår:

  • Grundlønnen i den højere stilling
  • Funktionsløn i den højere stilling, hvis der er funktionsløn
  • Eventuel kvalifikationsløn som tidligere er givet i den højere stilling indgår som udgangspunkt ikke, medmindre kvalifikationslønnen er givet for for eksempel en bestem bestemt uddannelse, som det er vigtigt at have for at kunne varetage stillingen – men kun hvis medarbejderen har uddannelsen
  • Eventuel resultatløn, dog ud fra en konkret vurdering af, om det giver mening i en aktuel situation