Betaling for konstitution

Løn til en konstitueret medarbejder


Ved sygdom, vakancer, ferier, orlov mm. af længere varighed kan der være brug for at konstituere en eller flere medarbejdere fra et underliggende niveau, til at varetage opgaverne i en højere stilling.

Der skal gives betaling for at varetage opgaver i en højere stilling, når:

En medarbejder overtager alle væsentlige opgaver i stillingen
To medarbejdere deler alle væsentlige opgaver i stillingen
En medarbejder overtager mindst halvdelen af alle væsentlige opgaver i stillingen