Kompetencefordeling

Hvem har kompetencen i personalesager


Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvem der har kompetencen til at træffe afgørelser i personalesager.

Derfor er det vigtigt, at den enkelte leder kender planen og ved, hvornår lederen har kompetencen, og hvornår lederen ikke har kompetencen, i en personalesag.

I forbindelse med ny administrativ organisering den 1. august 2013 har kommunalbestyrelsen godkendt en ændret kompetencefordelingsplan.

Plan for kompetencefordeling i personalesager

Mødesag om godkendelse af kompetencefordeling