Frigørelsesattester

Hvis en medarbejder ønsker en frigørelsesattest


Frigørelsesattester

En frigørelsesattest giver en medarbejder på deltid ret til supplerende dagpenge fra medarbejderens A-kasse. Det er en betingelse, at medarbejderen står til rådighed for arbejde på fuld tid, og at arbejdspladsen accepterer, at medarbejderen stopper arbejdet med dags varsel, hvis medarbejderen får arbejde på fuld tid.

OBS! Albertslund Kommune skriver i udgangspunktet ikke under på frigørelsesattester, fordi kommunen ikke ønsker at medvirke til dagpengetænkning. Helt undtagelsesvist kan der dog gives en frigørelsesattest, hvis hensynet til driften gør det nødvendigt eller af særlige personalepolitiske hensyn.

Det er den enkelte leder, der har kompetencen til at skrive under på en frigørelsesattest.

Der kan undtagelsesvist gives en frigørelsesattest af hensyn til driften, hvis:

  • De i forvejen ansatte medarbejdere ikke kan tage flere timer, og
  • medarbejderen med frigørelsesattesten er villig til at tage timer op til fuld tid, hvis der er brug for det, og
  • frigørelsesattesten er for en kortere periode, typisk ved et vikariat, og
  • der ikke er hensyn til driften, der gør det uhensigtsmæssigt, at medarbejderen stopper med dags/kort varsel for at tage arbejde på fuld tid, og
  • hensynet til driften i øvrigt gør det nødvendigt at give en frigørelsesattest, fordi det ellers ikke vil være muligt at få stillingen besat med de nødvendige kompetencer


Der kan undtagelsesvist gives en frigørelsesattest af særlige personalepolitiske hensyn, hvis:

En medarbejder er varslet ned i tid, for eksempel i forbindelse med en omstrukturering eller nedlæggelse af stillinger, og medarbejderen på den måde uforskyldt har mistet en del af sit forsørgelsesgrundlag.