Stillingsannoncering i Albertslund Kommune via Emply

Albertslund kommune har pr. 1. august 2016 indgået nyt samarbejde med Ofir vedr. stillingsannoncering. Kontrakten med Jobindex udløber den 31.juli 2016. Dog bruger vi fortsat Emply til håndtering af kandidater og ansøgninger.


Hvis du sidder med en masse spørgsmål vedr. rekrutteringssystemet Emply så vil det være en fordel for dig som administrativ medarbejder og leder at melde dig til Emply kursus.

Her kan du få svar på følgende spørgsmål:

 • Hvordan opretter jeg kandidater der kommer udenom Emply systemet?
 • Hvordan tilføjer jeg deltagere til ansættelsesudvalget?
 • Hvordan sender jeg login oplysninger til ansættelsesudvalget/deltagere i projektet?
 • Rediger igangværende projekter. F.eks. navn på stillingen eller ændring i frist osv.
 • Kan jeg se de mails jeg har sendt ud til kandidater der skal til samtale eller der skal have afslag?
 • Hvorfor skal jeg skifte status på kandidater og hvordan gøre jeg det?
 • Trække statistikker på eget afdeling
 • Afslut projekt

For øvrige spørgsmål vedr. kurset kan i skrive til Aaliya Erfan Changezi.

Manual for Emply fra kursus dagen d. 3. maj 2017

 

 

Albertslund Kommune har en aftale med Emply, et digitalt rekrutteringssystem, så der spares administrative ressourcer ved hver rekruttering - og ansøgerne får en mere ensartet oplevelse, når de ansøger hos Albertslund Kommune.

Når du skal slå en stilling op, sender du den (som andetsteds beskrevet) til stillingsannoncer@albertslund.dk 

Derefter bliver du oprettet i systemet, hvor du så logger ind, når du har fået tilsendt en kode. I systemet modtager du ansøgninger, sender 'autosvar' i processen, håndterer dine ansøgere m.v., så du sparer tid. 

Det betyder, at du ikke længere modtager alle ansøgningerne i outlook, men i en database, hvor du løbende kan gå ind og se ansøgningerne, sortere dem osv.

For at komme i gang med rekrutteringsprocessen i Emply systemet kan du gøre brug af nedenstående manualer:

Kandidathåndtering: indkaldelser til samtale, sende afslag osv 

Ansættelsesudvalg: Håndtering, kommenter og like kandidater.

Manual fra Emply kursus d. 3. maj 2017

 

Alle annoncer kommer på Albertslund Kommune hjemmeside og Albertslund Posten som standard

Minimumspakken kr. 1400:

I den nye kontrakt med Ofir bruger vi som standard Minimumspakken til annoncering.

Denne pakke består af eksponering  op til 35 dage eller mindre (ved behov) på:

 • Ofir.dk
 • Jobnet

Eksempel på hvordan annoncen ser ud ved første blik på ofir.dk med minimumspakke:

 

Øvrige pakker kan tilkøbes:

Medium pakken kr. 2396,50

Jobannoncen eksponeres op til 60 dag eller mindre (ved behov)på:

 • Ofir.dk med høj placering
 • Jobnet
 • Avisen.dk
 • Facebook 3000 visninger i feed

Eksempel på hvordan annoncen ser ud ved første blik på ofir.dk med mediumpakke:

Premium pakken kr. 3376,50

Jobannoncen eksponeres op til 60 dage eller mindre (ved behov) på:

 • Ofir.dk med høj placering
 • Jobnet
 • Avisen.dk
 • Facebook: +3000 visninger i feed
 • Linkedin: Sponsoreret kampagne
 • Google

 

Premium+ pakken kr. 5546,50

Jobannoncen eksponeres op til 60 dage eller mindre (ved behov) på:

 • Ofir.dk med fremhævet topplacering
 • Jobnet
 • Avisen.dk
 • Facebook: +3000 visninger i feed
 • Linkedin: Sponsoreret kampagne og JobPost
 • Google

Eksempel på hvordan annoncen ser ud ved første blik på ofir.dk med premium+pakken:

Se eksempler på forskellige annoncer i vores design

Eksempel på trykte annoncer

Annoncer på hjemmesiden

Har du spørgsmål eller behov for hjælp i forbindelse med Emply systemet skal du skrive til:

stillingsannoncer@albertslund.dk

Såfremt du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på Medarbejdersiden (i manualer, vejledninger m.v) kan du kontakte en af kommunens superbrugere:

 1. Marianne Lodberg Birkshøj, Økonomi og Stab, 43687626 - Marianne.Lodberg.birkshoej@Albertslund.dk (p.t. vikar for Aaliya Changezi)
 2. Mads Østergaard, Økonomi og Stab mads.oestergaard@albertslund.dk
 3. Pernille Carlsen, Økonomi og Stab, 43687666 - pernille.carlsen@albertslund.dk

Marianne varetager EMPLY opgaven mandag, tirsdag og torsdag, mens Mads Østergaard p.t. tager sig stillingsannoncerne onsdag og fredag. Pernille er 3.instans såfremt Marianne og Mads er fraværende.  

 

Udgifter i forbindelse med stillingsannoncering bliver opkrævet centralt fra Økonomi og Stab. I vil således ikke blive faktureret direkte fra Ofir.

Efter annonceteksten er sendt til den centrale postkasse og annoncen er blevet publiceret, vil  Økonomi og Stab opkræve udgiften hos afdelingen via Rollebi bruger-id. Regningen sendes til den person/det Rollebi bruger-id (cixxxxx), som I oplyser ved oprettelsen af annoncen. Det er derfor vigtigt at Rollebi bruger-id (cixxxxx) er korrekt.

Ønsker man yderligere og mere målrettet annoncering (eksempelvis i et fagmagasin) sker det via mediebureauet Signatur. Det gælder annoncering i trykte medier og andre digitale jobportaler. Læs hvordan her.

Se hvornår de forskellige medier har deadlines (og priser for opslag). Husk at mediebureauet Signatur skal have teksten til annoncen senest en dag før deadline på mediet.

Liste over deadlines for medier

 

 • Efter du har udarbejdet din annoncetekst skal du sende den til stillingsannoncer@albertslund.dk hos Sekretariatet i Økonomi og Stab. Annoncen skal sendes senest 2 arbejdsdage før du ønsker den online.

 

 • Sammen med teksten skal du sende navnene og e-mail adresser på de personer, der sidder i ansættelsesudvalget, samt Rollebi bruger-id (cixxxxx), på den der betaler e-fakturaer vedr. stillingsannoncer i din afdeling. Hvis der er behov for at ændre eller opdatere ansættelsesudvalg, skal du også rette henvendelse til stillingsannoncer@albertslund.dk

 

 • Udover dette skal du i mailen oplyse hvem der er projektleder og hvem der er rekrutteringsmedarbejder på projektet. Projektleder og rekrutteringsmedarbejder kan godt være den samme, men det kan også være en leder, der er projektleder og en rekrutteringsmedarbejder, der står for at indkalde, sende afslag m.v.

 

 • Hvis ikke din mail indeholder ovenstående oplysninger kan det forsinke processen for annonceringen.
 • Brug af supplerende medieudbyder:

  Hvis I ønsker at bruge supplerende medieudbyder til jeres stillingsannonce/rekruttering, skal I stadig sende annoncen til Økonomi og Stab (på stillingsannoncer@albertslund.dk) . Stillingen skal nemlig under alle omstændigheder slås op som minimumspakke (dvs. på Albertslund Kommune hjemmeside, Albertslund Posten, Ofir, Jobnet og 2 andre medier) og dette er ufravigeligt. Hvis i vil have en supplerende medieudbyder til at hjælpe jer med eksempelvis kandidathåndtering, indkaldelser og afslag er dette er dog op til jer og for egen regning