Job- og personprofil

En god job- og personprofil er vigtig for at ansætte den rigtige medarbejder. Job- og personprofilen danner udgangspunktet for stillingsopslaget.


En job- og personprofil er vigtig for at ansætte den rigtige medarbejder og efterfølgende forhandle og fastlægge lønnen. Job- og personprofilen danner udgangspunktet for stillingsopslaget.

Hvad skal profilen indeholde? I skal blandt andet se på:

  • Hvilke opgaver skal løses i enheden? Nu? Og er der nogle nye behov i fremtiden?
  • Er den nuværende arbejdsdeling egentlig hensigtsmæssig? 
  • Hvilke uddannelseskrav er der? Og hvilke faglige og personlige kompetencer er der behov for?

 

Det anbefales, at ansættelsesudvalget og/eller relevante medarbejdere bliver inddraget i arbejdet, med udarbejdelse af job- og personprofilen. Særlig omkring arbejdsopgaver og eventuelt behov for nye kompetencer. Det er også centralt at afdække rammer, resultatkrav og kerneopgaver for den stilling, der skal besættes.

Der er lederens ansvar, at profilen bliver udarbejdet.

Link: Skema til job- og personprofil