Proces for stillingsannoncering

Her kan du få sat flere ord på proceduren i forbindelse med at slå stillinger op


I Albertslund Kommune benytter vi i samarbejde med Jobindex  IT-systemet Emply i forbindelse med rekruttering. I systemet modtager du ansøgninger, opretter ansættelsesudvalg, sender "autosvar" om modtagelse, håndterer dine ansøgere, så du sparer tid, sender afslag osv.

JOBINDEX – ANNONCERINGSPAKKER

Profilannonce - kr. 1.700,-

(standardpakke inkl. opslag på www.albertslund.dk, www.jobnet.dk og i Albertslund Posten)

Jobindex sætter jobannoncen op med Albertslund Kommunes logo og med visuel frise. Placerer den i de relevante faggrupper og geografiske områder. Sender derudover e-mails til de relevante e-mail abonnenter. Annoncen er online til ansøgningsfristens udløb eller op til 4 uger (28 dage). 

Profilannonce med Match - kr. 2.300,-

Nøjagtig som under Profilannonce +

Jobindex' rekrutteringskonsulenter søger i CV-databasen og sender en personlig mail til udvalgte kandidater med en kopi af annoncen og en opfordring til at søge jobbet. Jobindex garanterer, at annoncen bliver eksponeret for alle kandidater med relevant baggrund i Jobindex CV-database. Hvis CV-match af annoncen ikke genererer interesserede kandidater inden for 4 uger, kan annoncen genmatches. Udover dette gælder Jobindex' genindrykningsgaranti på yderligere 8 uger, dvs. at annoncen i alt kan være online i op til 12 uger fra startdatoen. Genindrykning er uden omkostninger for annoncøren.

 

 

  1. Send din tekst til jobindex på offentligeannoncer@jobindex.dk  for profilannoncer og offentligeannoncermatch@jobindex.dk  for profilannoncer med Match, for at få den på kommunens hjemmeside, jobindex, jobnet og i Albertslund Posten i Albertslund Kommunes design.
  2. Jobindex opretter dig i systemet emply. Når du har fået tilsendt en kode skal du logge ind på emply.
  3. sammen med stillingsannoncen skal du også sende Jobindex navnene og e-mail adresser på de personer, der sidder i ansættelsesudvalget. Så sørger Jobindex for oprettelse af de relevante personer. Hvis du glemmer nogle eller har behov for at skifte ud i personerne i ansættelsesudvalget, så kan du sende en mail til Jobindex og bede dem ændre i udvalgssammensætningen.
  4. Hvis der er ændringer undervejs i forløbet vedr. stillingsannonce eller ansættelsesudvalget så skal man også henvende sig til Jobindex.
  5. Hos Jobindex opretter de dig i det digitale rekrutteringssystem emply, så du der kan håndtere dine ansøgninger, lave ansættelsesudvalg, sende afslag osv. udenom outlook.

Ønsker man yderligere og mere målrettet annoncering (eksempelvis i et fagmagasin) sker det via mediebureauet Signatur. Det gælder annoncering i trykte medier og andre digitale jobportaler. Læs hvordan her.