Vurdering af ansøgningerne


Når ansøgningsfristen er udløbet, gennemgår ansættelsesudvalget eller en mindre del af udvalget ansøgningerne. Ansættelsesudvalget tager stilling til, hvem de ønsker skal til samtale.

Jo mere velovervejet job- og personprofilen er, jo lettere er det at vælge ud. Det er lederen, der har kompetencen til at beslutte, hvem og hvor mange, der skal til samtale, men ansættelsesudvalget skal tages med på råd.
Når det skal besluttes, hvem der skal til samtale, er det vigtigt at være opmærksom på at:

  • Albertslund Kommune som arbejdsplads ønsker at afspejle befolkningssammensætningen i det samfund, kommunen og medarbejderne er en del af med udgangspunkt i principperne om ligeværdighed og tolerance.
  • En handicappet ansøger skal indbydes til en samtale, hvis ansøgeren har de nødvendige kvalifikationer.
  • Der ikke må forskelsbehandles på grund af graviditet, alder og handicap i øvrigt.