Prøvetid og opfølgningssamtaler

Det er vigtigt, at leder følger op på, hvordan nyansatte medarbejdere fungerer i stillingen inden for de første måneder og om der eventuelt er noget der skal justeres.


Medarbejdere i Albertslund Kommune bliver som udgangspunkt ansat med tre måneders prøvetid efter de gældende overenskomster og funktionærlovens regler.

I prøvetiden har lederen og den nye medarbejder mulighed for at afgøre, om stillingen reelt passer til medarbejderens faglige og personlige kompetencer og forventningerne til stillingen. Hvis en af jer, mod forventning finder jer ud af, at ansættelsen ikke fungerer, kan begge parter opsige ansættelsesforholdet med et opsigelsesvarsel på 14 dage.

Inden opsigelsen kan træde i kraft, skal der laves en partshøring, hvor medarbejderen har 14 dage til at kommentere begrundelsen for den påtænkte opsigelse. For at opsige medarbejderen i prøvetiden betyder det, at opsigelsen skal sættes i gang senest en måned før prøvetidens udløb.

Lederen skal holde en samtaler med den nye medarbejdere senest 1 1/2 måned efter ansættelsen. Formålet er at drøfte om gensidige krav og forventninger er blevet indfriet, og om der er noget der skal justeres. Det er en god idé, at lægge samtalen i kalenderen allerede, når medarbejderen starter.

For at få tilstrækkeligt udbytte af samtalen, er det vigtigt, at både leder og medarbejder har forberedt sig til samtalen. Den del af skemaet, som medarbejderen skal svare på, skal gives i kopi til medarbejderen et par dage før samtalen.

Link: Skema til opfølgningssamtale