Fastsættelse af løn og ansættelse


Lønnen fastsættes efter den gældende overenskomst og eventuelt forhåndsaftaler.
Ønsker arbejdspladsen at give et tillæg udover grundlønnen, kræver det en aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Indplacering på grundløn kræver ikke forhandling, fordi indplaceringen allerede fremgår af overenskomsten.

Ansættelse
Der skal gives meddelelse om alle nyansættelser til lønadministration ved at indberette ansættelsen i Rollebaseret indgang. Indberetningen skal så hurtigt som muligt dog senest 14 dage før tiltrædelsestidspunktet.
På baggrund af oplysningerne om ansættelsen og lønindplaceringen, skriver lønadministrationen et ansættelsesbrev til den nye medarbejder og medarbejderen har 8 dage til at komme med indsigelser, hvis der er noget medarbejderen ikke er enig i. Efter de 8 dage er vilkårene i ansættelsesbrevet endelige. Lønadministrationen opretter samtidig den nye medarbejder i lønsystemet.
For at lønadministrationen kan nå at lave et ansættelsesbrev til medarbejderen til rette tid, skal ansættelsesblanket og forhandlerskema være modtaget i lønadministrationen senest 14 dage inden den nye medarbejder begynder arbejdet.

Blanketter
Find de blanketter du har brug for til at ansætte en medarbejder under Løn og Personale/Løn/ Blanketter og skemaer/ Ansættelsesblanketter og Forhandlerskema.

Onboarding

Onboarding handler om, hvordan man hurtigst muligt får den nye medarbejder i gang og dermed får vedkommende til at skabe værdi for arbejdspladsen så hurtigt som muligt. Du kan læse om onboarding i Albertslund Kommune her