Tilskud til lønnen

360 grader rundt om fleksjob


Bopælskommunen yder et tilskud til lønnen. Tilskuddets størrelse er halvdelen eller 2/3 af den overenskomstmæssige grundløn for det tilbudte arbejde. Der ydes også tilskud til eksempelvis arbejdstidstillæg samt øvrige arbejdsgiverudgifter der hører til grundlønnen.

Øvrige arbejdsgiver udgifter kan være pension, ATP-bidrag, lovpligtige forsikringer osv.

KMD Lønservice indhenter hvert kvartal tilskuddet fra hjemkommunen for ansatte i fleksjob ved Albertslund kommune. Det forudsættes, at blanketten Refusion, som kan findes på Lønportalen, udfyldes og indsendes af afdelingens/institutionens decentrale lønbehandler.

Tilskuddet efterregnes og udbetales af personens bopælskommune og bliver herefter bogført via lønsystemet.