Skriftlig aftale med organisationen

360 grader rundt om fleksjob


Der SKAL altid udarbejdes en skriftlig aftale der indeholder de aftalte skånehensyn, løn- og ansættelsesvilkår samt øvrige fravigelser fra normale vilkår. Aftalen skal underskrives af parterne: arbejdsgiver, arbejdstager og den faglige organisation. Aftalen sendes til Fællesforvaltningen, Løn- og Økonomi afdelingen sammen med en kopi af bevilling af fleksjob fra Sundheds- og Socialforvaltningen.

Se link til Aftale om løn- og ansættelsesvilkår i bullet om fleksjob under "Her kan du læse om".