Skånehensyn – hvordan arbejder en person i fleksjob?

360 grader rundt om fleksjob


At personen har en varig begrænsning i arbejdsevnen kan betyde at konkrete arbejdsopgaver ikke kan varetages, eller at personen ikke kan arbejde fuld kraft. Der kan være behov for ugentlige fridage eller behov for ekstra pauser i arbejdstiden.

Bopælskommunen vurderer hvilke skånehensyn der skal tages, og skånehensynene tilpasses jobprofilen i samarbejde med arbejdsgiveren og arbejdstageren.