Pension

360 grader rundt om fleksjob


Arbejdsgiveren skal være opmærksom på, at hvis en ansat er overgået fra en ordinær ansættelse til et fleksjob efter 1. juli 2002, og dette har medført en lønnedgang, beholder vedkommende pension beregnet på baggrund af den tidligere løn.

Det kan betyde for arbejdsgiver at udgiften til pension er forholdsmæssigt større end aflønningen angiver.