Kompetence til ansættelse

360 grader rundt om fleksjob


Personen ansættes efter den overenskomst der dækker det tilbudte arbejde, men overenskomsten fraviges for så vidt angår løn- og ansættelsesvilkår.

Et fleksjob er en ordinær ansættelse med samme rettigheder som øvrige medarbejdere. Det der adskiller denne type ansættelse, er de særlige vilkår for lønnen, samt skånehensyn.

Når arbejdsgiver har besluttet at ansætte en person i fleksjob, skal løn- og ansættelsesvilkår fastsættes. Det kan være en god idé at søge rådgivning i Fællesforvaltningen om denne ansættelsesform, da den afviger fra ordinære ansættelser.

Der er altid tale om en nyansættelse, også hvis vedkommende overgår fra ordinær ansættelse til fleksjob hos den samme arbejdsgiver.

Hvis vedkommende er ansat på deltid i forvejen, kan fleksjobbet ikke etableres på fuld tid.

Hvis vedkommende er allerede er ansat på færre timer end 37, kan medarbejderen ikke overgå til en stilling på 37 timer i et fleksjob. Det er ikke praksis i Albertslund Kommune at "løfte" en allerede deltidsansat medarbejder til fuldtid. Fællesforvaltningen skal inddrages i tilfælde, hvor en af parterne kræver at en deltidsansat medarbejder ansættes i fleksjob på fuldtid.