Hvad er et fleksjob?

360 grader rundt om fleksjob


Målgruppen for fleksjob er personer med en varigt nedsat arbejdsevne, der ikke får førtidspension og som af bopælskommunen er bevilget ret til fleksjob i henhold til "Lov om aktiv beskæftigelsesindsats".

Et fleksjob er et job på særlige vilkår for mennesker, der ikke har eller har mistet deres fulde arbejdsevne. Det kan tilbydes til personer, hvis arbejdsevne er varigt nedsat og derfor ikke kan fastholde eller opnå et job på normale vilkår.

De særlige vilkår for et fleksjob kan være at arbejdsopgaver og arbejdstid tilrettelægges sådan, at der tages hensyn til personens særlige behov. Det kan være nedsat tid og færre opgaver, fuld tid og arbejde på halv kraft. Vilkårene tilrettelægges, så de passer til den enkelte person. Disse vilkår kaldes skånehensyn.

Arbejdsgiveren ydes et tilskud til lønnen fra personens bopælskommune. Tilskuddet er en kompensation for den nedsatte arbejdstid og/eller de arbejdsopgaver, der ikke kan varetages af den ansatte i fleksjobbet.