Hjælpemidler

360 grader rundt om fleksjob


Der er mulighed for at søge hjælp hos bopælskommunen til arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger og kortere kurser, hvis denne hjælp er afgørende for at personen kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob. Hjælpen søges bopælskommunen.