Fleksjob

360 grader rundt om fleksjob


Det rummelige arbejdsmarked handler om socialt ansvar.

Det gælder overfor mennesker, der er i fare for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet - og det gælder overfor personer, der har mistet - eller hidtil ikke har kunnet finde - fodfæste på arbejdsmarkedet.

I personalepolitikken står;

"Det er også en målsætning at fremme mulighederne for at gøre det offentlige arbejdsmarked mere rummeligt. Det sociale ansvar er mere end regler og forordninger, det er i høj grad også holdninger."

Det er på vores arbejdspladser, vi skaber muligheden for at beholde de af vores kolleger, der for en periode eller permanent har mistet deres fulde arbejdsevne. Det er også her, vi åbner for at mennesker der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet for en periode eller permanent kan ansættes på særlige vilkår.

Derfor er ledere og medarbejdere vigtige medspillere i den fælles indsats for at gøre arbejdspladserne i Albertslund Kommune så rummelige, at der også er plads til medarbejdere med særlige behov.

For kommunale arbejdsgivere er "Rammeaftalen om Socialt Kapitel" gældende for ansættelser på særlige vilkår. Aftalen danner rammen for ansættelser både med og uden tilskud til arbejdsgiveren. I aftalen er fastsat bestemmelser for fleksjob, aftalebaserede job på særlige vilkår, ansættelser med løntilskud, samt virksomhedspraktik.