Den faglige organisation

360 grader rundt om fleksjob


Arbejdsgiveren fastsætter løn- og ansættelsesvilkår i samarbejde med den ansatte og den faglige organisation.

"I samarbejde med" betyder at den faglige organisation har forhandlingsret, men ikke aftaleret. Hvis der ikke kan opnås enighed med den faglige organisation om lønvilkårene, kan arbejdsgiveren ensidigt fastsætte lønnen.