Deltidsansættelse

360 grader rundt om fleksjob


Bopælskommunen har pligt til at sørge for, at personen tilbydes et fleksjob på fuld tid, medmindre vedkommende selv ønsker en deltidsansættelse.

Hvis en ansat i forvejen er ansat på deltid og overgår til et fleksjob, har arbejdsgiver ikke pligt til at konvertere stillingen til fuld tid.

Som udgangspunkt tilbyder Albertslund Kommune ikke at "løfte" en medarbejder fra en deltidsansættelse til fuld tid, alene på grund af at personen er bevilget et fleksjob. Der kan i særlige tilfælde være afgørende årsager til at ansætte på fuld tid, kontakt derfor Fællesforvaltningen for at få en rådgivning om dette.