Arbejdspladsen orienteres – ledelses ansvar

360 grader rundt om fleksjob


For at integrere vedkommende bedst muligt på arbejdspladsen, hvad enten det er en helt ny medarbejder eller en allerede ansat der overgår til et job på særlig vilkår, er det vigtigt at lederen informerer det øvrige personale om skånehensynene, for på den måde at bedst muligt at klarlægge arbejdsopgaver og arbejdstid i samarbejde med de øvrige ansatte. Det er en del af ledelsespligten at sørge for at personalegruppen trives og samarbejder.

Det er også vigtigt at lederen formidler til sit personale, de overvejelser om det sociale ansvar, der ligger til grund for ansættelsen. På den måde bidrager lederen til at forankre det sociale ansvar for personer, der ikke kan fastholdes i job på ordinære vilkår.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at fleksjob ordningen er ment som en mulighed for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, selvom en person har nedsat arbejdsevne.