Anciennitet

360 grader rundt om fleksjob


Hvis en allerede ansat medarbejder overgår til et fleksjob, beholder vedkommende sin anciennitet i forhold til opsigelsesvarsler. Derfor skal der i "Aftale om løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob" anføres den oprindelige ansættelses dato under afsnittet "Øvrige vilkår" pkt. 11.

Derimod nulstilles eventuel anciennitet i forhold til lønbestemmelserne i overenskomsten ved ansættelse i fleksjob. Derfor skal det aftales hvorvidt medarbejderen er omfattet af anciennitetsbestemte lønstigninger, og i givet fald fra hvilken dato. Dette anføres også under afsnittet "Øvrige vilkår" pkt. 1.