Opsigelse

De elever der er ansat efter Lov om erhvervsuddannelse er fx almindelige kontorelever og sosu-elever. Der gælder særlige ansættelsesvilkår for denne type elever


Når prøvetiden er overstået, er der meget begrænset adgang til at ophæve en uddannelsesaftale. Udannelsesaftalen kan dog altid ophøre ved gensidig aftale mellem eleven og arbejdsgiver.

Der er kun to tilfælde, hvor du kan ophæve en uddannelsesaftale: ved væsentlig misligholdelse af aftalen, eller hvis det viser sig, at en væsentlig forudsætning for indgåelse af aftalen enten er forkert eller senere brister.

Væsentlig misligholdelse kan bl.a. være ved tyveri fra arbejdspladsen, eller hvis eleven gentagne gange har ulovligt fravær. Eleven skal dog gerne have fået oplyst, at hvis vedkommende har ulovligt fravær igen, vil det medføre en ophævelse af aftalen.

Bristede/forkerte forudsætninger kan eksempelvis være, hvis en elev ikke har oplyst, at der er helbredsmæssige problemer, som kan have betydning for, om vedkommende kan klare arbejdet. Er eleven til ansættelsessamtalen blevet spurgt, om vedkommende er tidligere straffet, og fortier oplysninger, kan det også være grundlag for ophævelse, hvis du ikke ville have ansat vedkommende, såfremt oplysningerne var kommet frem til samtalen.

Ophævelsen skal ske inden for 1 måned efter, at du har fået kendskab til eller burde have fået kendskab til den omstændighed, som er grund til ophævelsen.

Såfremt eleven udelukkes fra undervisningen grundet ulovlig fravær eller andet, bortfalder uddannelsesaftalen.

Har du spørgsmål vedrørende ophævelse/bortfald af uddannelsesaftaler, kan du kontakte en personalekonsulent, som også står for sagsbehandlingen i forbindelse med ophævelse mv.