Ansættelse

De elever der er ansat efter Lov om erhvervsuddannelse er fx almindelige kontorelever og sosu-elever. Der gælder særlige ansættelsesvilkår for denne type elever


Når du ansætter en elev, følger du den almindelige fremgangsmåde ved ansættelser, som du kan læse om i Lederhåndbogen.

Når ansættelsesudvalget har fundet den elev, man ønsker at ansætte, udfylder du og eleven en uddannelsesaftale. Du kan finde blanketten her.

Vær opmærksom på, at hvis eleven tidligere har været elev et andet sted, kan det få betydning for uddannelsens længde, da tidligere perioder som hovedregel tæller med i den samlede uddannelsestid. Det er dog muligt at søge dispensation, eksempelvis hvis eleven er stoppet i en anden elevuddannelse og har klaget over praktikstedet. Desuden har skolen mulighed for at forlænge uddannelsestiden med op til 3 måneder.