Tilkaldevikar

Hvilke vilkår gælder


En medarbejder kan ansættes som tilkaldevikar, når medarbejderen arbejder mindre end 8 timer om ugen i gennemsnit. Hvis medarbejderen arbejder mere end 8 timer i gennemsnit i mere end en måned, skal medarbejderen derimod fastansættes. Vær derfor opmærksom på, at såfremt du ønsker at bruge en tilkaldevikar i en længere periode, eksempelvis ved dækning af en længere sygdomperiode, hvor vedkommende går ind i en vagtplan på 8 timer om ugen eller derover, skal vedkommende ansættes i en begivenhedsbegrænset stilling.

Tilkaldevikaransættelsen bruges, når man gerne vil tilknytte en medarbejder, som man kan ringe til i situationer, hvor der opstår et mere akut behov, eksempelvis ved sygdom mv. Når man er tilknyttet som tilkaldevikar, starter den konkrete ansættelse ved starten af et nyt tilkald og ophører, når vagten er afsluttet.

Eksempelvis vil en vikar, som om morgenen bliver tilkaldt til at arbejde samme dag, starte ansættelsen i kommunen, når vedkommende møder, og vil fratræde ved arbejdsdagens ophør. Bliver man tilbudt at arbejde en hel uge, eksempelvis ved en medarbejders ferie, starter vikariatet mandag morgen ved arbejdets start og slutter fredag eftermiddag ved arbejdsdagens ophør.

Ansættelsesformen medfører også, at en tilkaldevikar ikke er forpligtet til at sige ja til en vagt, og en leder er ikke forpligtet til at tilbyde en tilkaldevikar vagter.

Da timelønnede i nogle overenskomster har et opsigelsesvarsel, kan det have en betydning, om man ansætter en medarbejder som almindelig timelønnet eller som tilkaldevikar.