Tidsbegrænset

Hvilke vilkår gælder


Det skal fremgå af opslaget, hvis stillingen er tidsbegrænset. Når tidspunktet for fratrædelsen er kendt ved ansættelsens start, er stillingen tidsbegrænset. Stillinger kan slås op som tidsbegrænsede, hvis der er en saglig grund til det. Tidsbegrænsede ansættelser kan forlænges, hvis der er en saglig grund til det. Men det er en konkret vurdering hver gang. Kontakt en personalekonsulent, hvis der er behov for at forlænge, og du er i tvivl om, hvorvidt begrundelsen er saglig. Hvis begrundelsen ikke er saglig, vil det medføre, at medarbejderen bliver fastansat.

Her er to eksempler på en saglig grund:

Eksempel: En medarbejder skal på orlov, og arbejdspladsen ved på forhånd, hvornår medarbejderen kommer tilbage. Vikariatet for medarbejderen på orlov kan slås op som en tidsbegrænset stilling.

Eksempel: Der er bevilget støtte til et barn eller en gruppe af børn. Arbejdspladsen ved på forhånd, hvor lang tid støttefunktionen skal vare. Stillingen som "støtte" eller vikariatet for den i forvejen ansatte medarbejder, der skal løse opgaven, kan slås op som en tidsbegrænset stilling.

BEMÆRK, at det ikke er bevillingen til støtte, der er en saglig grund, men visheden om, hvor længe opgaven varer.

BEMÆRK også, at det ikke er en saglig grund, at arbejdspladsen ikke ved, hvordan behovet for personale er i fremtiden, eller at arbejdspladsen gerne vil vurdere en medarbejder, inden man tilbyder en fast stilling.

Når medarbejderens ansættelse indberettes i Lønportalen, er det vigtigt, at I skriver på blanketten, at der er tale om en tidsbegrænset stilling samt fratrædelsesdatoen.