Procedure i forbindelse med ansættelse af studentermedhjælpere


Ansættelse af studentermedhjælpere sker i juridisk forstand som en begivenhedsbestemt ansættelse med mindre, der er aftalt noget andet i forhold til den konkrete ansættelse. Der kan sagtens være tale om en tidsbegrænset ansættelse, hvis man f.eks. ansætter en student til at arbejde med et projekt med en bestemt løbetid. Se nærmere om tidsbegrænsede ansættelser på medarbejdersiden eller tal med en personalekonsulent. 

Indberetning i Rollebien

Stillingsbetegnelsen skal være ”Studentermedhjælper” og det er denne betegnelse, der anvendes i forbindelse med indberetning til løn/oprettelse af stillingen. Der vælges ingen slutdato ifm oprettelsen.

 Særligt om bachelorer

Hvis der er tale om en studerende, der har færdiggjort sin bachelor og dermed skal aflønnes som bacholor på AC-overenskomsten, skrives der i bemærkningsfeltet på indberetningen til løn og på forhandlingsskemaet, at titlen på stillingen er studentermedhjælper, men at vedkommende indplaceres/aflønnes som bachelor på AC-overenskomsten.

Løn vil i ansættelsesbreve til studentermedhjælpere fremover indføje:

 ”Din ansættelse som studentermedhjælper ophører uden varsel, når du ikke længere er studerende på den uddannelse, som du var i gang med på ansættelsestidspunktet”.