Budget 2020

Vedtagelsen af budget 2020 den 5. november 2019 kan betyde, at vi i kommunen må sige farvel til nogle medarbejdere.


På denne side kan du finde information om processen, hvis vedtagelse af budget 2020 medfører, at vi er nødsaget til at afskedige medarbejdere.

Her vil ledere også finde de skemaer, de skal bruge ved en eventuel afskedigelse, når vi nærmer os vedtagelsen af budgettet.

Siden vil løbende blive opdateret.

Her finder du en tidsplan for processen

 

 

Se håndbogen her

 

 

 

Leder

Hvis du som leder har en ledig stilling, skal du sende et stillingsopslag til den personalekonsulent, som dækker dit område. Personalekonsulenterne vil vende tilbage, hvis der er matchende kandidater til stillingen i Jobbanken. I tilfælde af, at der ikke er nogen passende kandidater til stillingen, vil du blive orienteret herom, og du vil herefter have mulighed for at slå stillingen op eksternt.

Medarbejder

Hvis du som medarbejder er opsagt, på grund af budgetbesparelser, har du mulighed for at blive en del af Jobbanken.

Hvis der opstår en ledig stilling inden for dit overenskomstområde i 3 måneder, vil du ud fra en vurdering af uddannelse og kompetencer, blive forsøgt matchet i den ledige stilling. Hvis det viser sig, at den ledige stilling matcher din jobprofil, vil du blive kontaktet, om du ønsker at komme til samtale. Du bestemmer selv om du ønsker at deltage i jobsamtalen.

For at blive en del af jobbanken skal, du lave et CV. Hvis ikke du har et CV, kan du udfylde et her

CV-Skabelon til Jobbank (ny skabelon på vej)

 

Du skal aflevere dit CV til din leder eller den personalekonsulent, som du eventuelt har været i kontakt med.

 

 

 

Ansættelsesstop

Kære alle ledere
 
Vi har netop publiceret et budgetkatalog, som indeholder forslag til en lang række besparelser. Flere af forslagene har den konsekvens, at der vil skulle gennemføres afskedigelser.

Det er lige nu er helt åbent, hvor eventuelle besparelser vil falde, da det afhænger af de budgetforhandlinger, som de politiske partier gennemfører i de kommende måneder.
 
For at sikre størst mulig fleksibilitet i forhold til realiseringen af de forventede besparelser indføres ansættelsesstop fra dags dato. Ansættelsesstoppet gælder alle stillinger bortset fra stillinger som pædagogmedhjælpere, pædagoger og lærere på dagtilbuds- og skoleområdet samt stillinger i Familieafsnittet.
 
Formålet med ansættelsesstoppet er at mindske antallet af afskedigelser ved ikke at genbesætte stillinger i de kommende måneder. Jeg skal dog understrege, at det trods ansættelsesstop kan blive aktuelt også at gennemføre afskedigelser i områder med ubesatte stillinger, da de mulige budgetreduktioner kan betyde, at der bliver brug for nogle andre kompetencer end dem, der er til stede i fagområdet/arbejdsområdet.

Når vi aktuelt har holdt nogle få grupper ude af ansættelsesstoppet, så handler det om, at personaleomsætningen på disse områder er forholdsvis stor, hvorfor der forventes løbende at blive ledige stillinger på området.

Jeg er klar over, at et ansættelsesstop også er en forstyrrelse,  og at det på nogle områder kan være meget kritisk for løsningen af kerneopgaven. Hvis det derfor giver store vanskeligheder i forhold til at løfte kritiske opgaver, så er der mulighed for at søge dispensation i direktørforum. Ansøgningen sendes til Pernille Carlsen i HR og Jura, som er c.c. denne mail. Direktørforum mødes hver mandag, så ansøgninger kan behandles inden for en uge, hvis de fremsendes senest tirsdag.

Hvis I har igangværende ansættelsesforløb, så bedes I afklare med afdelingschefen for jeres område, om ansættelsesforløbet kan fortsættes eller skal afbrydes.
 
Hvis I har ledige stillinger, som kan afvente besættelse til budgettet er vedtaget, skal jeg også bede jer om at melde dem ind til Pernille Carlsen i HR & Jura. Stillingerne vil herefter indgå i jobbanken. 

Jeg forventer, at ansættelsesstoppet opretholdes foreløbig indtil 1. december, hvor vi vil have et overblik over de eventuelle afskedigelser.
 
Mange hilsner
 
Jette

 

DISPENSATIONSANSØGNINGER

Hvis I skal søge dispensation til besættelse af en stilling, bedes I udfylde nedenstående skema og sende det til Pernille Carlsen senest tirsdag(e) inden arbejdstids ophør. Dispensationerne vil herefter blive behandlet førstkommende mandag(e)  i Direktørforum, hvorefter I får en tilbagemelding på jeres ansøgninger. Bemærk at I skal have jeres afdelingschefs godkendelse.

Der kan fremsendes dispensationsansøgninger indtil I modtager besked om, at ansættelsesstoppet er ophørt.

Skema til dispensationsansøgninger 

 

 

 

 

 

Information på vej...

Indstillingen skal sendes til den personalekonsulent, som lederen har været i kontakt med omkring processen. Se hvornår den skal sendes i tidsplanen. 

 

Indstilling til afsked begrundet arbejdspladsens forhold

 

Hvis en medarbejder får nyt job via jobbanken, er arbejdsgangen således:

  • Når en opsagt medarbejder har fået nyt job via jobbanken, skal medarbejderens leder (GL) orienteres af den kommende leder (KL). De aftaler sammen med den ansatte, hvornår vedkommende skifter job, dog senest ved fratrædelsesdatoen i afskedigelsesbrevet. KL oplyser org. Enhed og omkostningssted til GL.

  • GL indberetter ændringen i Rollebi via "vedligehold medarbejder" i bemærkningsfeltet. GL skriver i bemærkningsfelt: "Overføres pr. xx til yy (org. enhed) med omkostningssted zz. NB! Omplacering via jobbank".

  • Lønadministrationen ændrer placering af medarbejder, fjerner fratrædelsesdato og sender mail til KL, når medarbejderen er overført. De sender også brev om ændret tjenestested til medarbejder.

  • Når medarbejderen er overført i systemet, kan KL indberette eventuelle ændringer i løn og arbejdstid til Rollebi. Hvis det er tilfældet, skriver Lønadministrationen et nyt brev til medarbejder om de ændrede vilkår.

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte lønadministrationen. 

 

 

 

Som en del af forberedelsen af afskedigelser, som vi forventer som følge af budget 2020, udbyder HR & Jura et 3-timers kursus om den værdige opsigelse.

 

Kursusdatoer:

  • 23. oktober, kl. 12.30-15.30  
  • 24. oktober, kl. 12.30-15.30
  • 25. oktober, kl. 9.00-12.00

 

Kursussted: Mødelokale 1 på Rådhuset

Målgruppe: Ledere med personaleansvar, som forventer at skulle afskedige som følge af budget 2020

Indhold: Faser i opsigelsesforløbet, hovedbudskabet, lederens opgaver, reaktioner, mulighed for bistand til varslede og opsagte ansatte

Form: Kurset veksler mellem oplæg og øvelser

 

Tilmelding: du kan tilmelde dig én af kurserne her. OBS: Når du har tilmeldt dig kurset, skal du selv notere det i din kalender.

 

Orienteringsmøde for tillidsrepræsentanter

Der holdes et særskilt orienteringsmøde for tillidsrepræsentanter den 30. oktober kl. 14.30-15.30 i Kommunalbestyrelsessalen.