Retningslinjer for Kommunalbestyrelsens behandling af sager på åbne og lukkede møder


Sager til behandling af åbne og lukkede døre
Det er ofte vanskeligt at afgøre om sager skal behandles for åbne eller lukkede døre på et kommunalbestyrelsesmøde.
For at få et hurtigt overblik over de punkter, der skal behandles for lukkede døre, er der udarbejdet en tjekliste. Har man behov for at vide mere, om hvilke sager der skal behandles for åbne eller lukkede døre, så kan man læse mere i notatet vedrørende Retningslinjer for kommunalbestyrelsens behandling af sager på åbne og lukkede møder.

Du finder notatet her.

Du finder tjeklisten her.