Pligtaflevering

Når kommunen selv laver og offentliggør et værk (fx en lokalplan, en vejledning eller lignende), er kommunen forpligtet til at aflevere kopier af værket til Det Kongelige Bibliotek. Dette er for at bevare den lokale kulturarv


For at bevare den lokale kulturarv er Albertslund Kommune forpligtet til at indsende to eksemplarer af hvert værk som offentliggøres til Det Kgl. Bibliotek (se lov nr. 1439/2004 om pligtaflevering af offentliggjort materiale).

Hvad skal kommunen aflevere?

Det er kun publikationer, som kommunen selv laver og offentliggør, der skal afleveres. Det kan fx være lokalplaner, vejledninger, personaleblade, beret-ninger, regnskaber, lydudgivelser, billede-/filmudgivelser og lignende. 

Publikationer, som kommunen får fremstillet af eksterne bogtrykkere eller andre eksterne producenter, skal afleveres af fremstiller. Publikationer som ikke udgives, og interne dokumenter, fx referater fra møder i forvaltningen, arbejdspapirer og lignende beregnet til sagsbehandling mv., skal ikke afleveres.

Hvem skal aflevere?

Alle kommunens institutioner, herunder forvaltningerne på rådhuset, plejehjem, børnehaver, skoler, klubber mv. er forpligtede til at aflevere offentliggjorte værker som de selv har lavet.

Hvem sørger for indsendelse af værker?

Lokalhistorisk Samling i Albertslund står for indsamling og indsendelse af materiale til Det Kgl. Bibliotek.

Materiale, som er omfattet af pligtaflevering, skal sendes i fire eksemplarer til:

Lokalhistorisk Samling i Albertslund
Toftekærgård
Egelundsvej 7
2620 Albertslund

Lokalhistorisk Samling vil herefter indsende to eksemplarer til Det Kgl. Bibliotek. De sidste to eksemplarer bevares i Lokalhistorisk Samling.

Kontaktperson i Lokalhistorisk Samling er Darius Monfared, tlf.: 4364 1353, mail: darius.monfared@kroppedal.dk.

Materiale fra internettet

Materiale, som offentliggøres på kommunens internet (albertslund.dk), er omfattet af afleveringspligt.

Afleveringspligten er opfyldt ved, at Det Kongelige Bibliotek har adgang til at rekvirere eller fremstille eksemplarer af materialet fra kommunen.

For nærmere oplysninger om pligtaflevering se www.pligtaflevering.dk.