Sikker post (Tunnelmail)

Alle oplysninger vi sender via internettet, er som udgangspunkt usikre. Derfor bør alle medarbejdere kryptere mails med personfølsomme oplysninger, inden de sendes til eksterne parter


Sikker post sendes via knappen "Send Digitalt" i Outlook.

Der er to muligheder, når der sendes Sikker Post, det afhænger af modtagen hvilken måde den sikre post kan fremsendes på:

Tunnelmail – send sikker post direkte til en sagsbehandler i en anden myndighed. Korrespondancen kan gå udenom de sikre postkasser, hvis den anden myndighed også har tunnelmail. Hvis du ønsker en anden afsender end dig selv, skal det vælges inden klik på "Send Digitalt".

Signeret og krypteret – mailen sendes til en sikker postkasse, og afsenderpostkassen vil være den der er angivet under "fra". Et eventuelt svar vil lande i den sikre postkasse der er valgt under "fra".

Send sikkert til borgerens/virksomhedens digitale postkasse.

Send sikker post via "Send Digitalt"


Læs mere om knapperne i Send Digitalt vinduet:

Send Digitalt vinduet


Send sikker mail ved brug af {{ - gammel metode:

Vejledning i brug af sikre postkasser