Systemnedlukninger

En gang om måneden lukker Økonomi og Stab-IT for kommunens it-systemer og netværk. Lukningerne ("servicevinduerne") er en nødvendig forudsætning for at Økonomi og Stab-IT kan holde it-systemerne i stabil drift


Servicevinduerne bruges bl.a. til opgaver som kun kan gennemføres, når der ikke er brugere på systemet. Lukningerne sker normalt fra kl. 16. Det er forskelligt, hvor mange timer disse servicevinduer tager.

Datoerne er fastlagt i et forsøg på at finde det tidspunkt, der vil være til mindst gene for rådhusets medarbejdere (og at det ikke falder sammen med KB-møder og er tilstrækkeligt langt fra de aktiviteter, der skal udføres i forbindelse med månedsskiftet). Derfor falder servicevinduet oftest den sidste fredag i måneden, så man har mulighed for, at planlægge efter dette. Undtagelser forekommer dog fx i forbindelse med regnskabs- og budgetproces.

Skulle en enkelt af ovenstående planlagte servicevinduer give store problemer, som man ikke kan planlægge sig ud af, kan man henvende sig til Økonomi og Stab-IT (gerne i god tid, så et alternativt tidspunkt kan findes og planlægges).

Hvert servicevindue varsles pr. e-mail 2 arbejdsdage før, og på dagen. Der oplyses også om forventet tidspunkt for genoptagelse af normal drift.

 

Planlagte servicevinduer i 2019:

Fredag d. 30/8

Fredag d. 27/9

Fredag d. 25/10

Fredag d. 29/11

Fredag d. 13/12

Planlagte servicevinduer i 2020:

Fredag d. 31/1

Fredag d. 28/2

Fredag d. 27/3

Fredag d. 24/4

Fredag d. 29/5

Fredag d. 26/6

Fredag d. 31/7

Fredag d. 28/8

Fredag d. 25/9

Fredag d. 30/10

Fredag d. 27/11

Fredag d. 18/12