Inden projektopstart

It- og digitaliseringsprojekter planlægges og styres med værktøjerne i Albertslunds projektmodel. Der skal desuden udarbejdes en business case. Begge dele skal godkendes i Digitaliseringsrådet.


Alle IT-projekter, hvad end det drejer sig om nye it-systemer, væsentlige tilpasninger af eksisterende systemer, apps, programmer, hardware, aftaler mv. skal først 'trykprøves' i ØS-IT. Sammen skal vi afklare om ideen overholder de overordnede principper og rutiner i Albertslund Kommune.

Ideen starter naturligvis hos jer, og sendes til ØS-Digitalisering - it.projekter@albertslund.dk  

I mailen skal du kort beskrive:

  • Hvem - kontaktperson, og brugere
  • Hvad  - tilkøb, nyt system, program, app?
  • Hvor - hvilken organisatorisk enhed?
  • Hvornår
  • Hvorfor projektet skal sættes i gang?

Når vi har modtaget din mail bliver du kontaktet af en af os fra ØS-Digitalisering. Vi indkalder dig til et indledende møde, og hjælper dig med den videre proces frem mod godkendelse i Digitaliseringsrådet

ØS-Digitalisering holder møde hver 14. dag, og du får svar umiddelbart efter.

Når ideen er kvalificeret i ØS-it er næste skridt at forberede projektet til behandling i Digitaliseringsrådet.