Inden projektopstart

It- og digitaliseringsprojekter planlægges og styres med værktøjerne i Albertslunds projektmodel. Der skal desuden udarbejdes en business case. Begge dele skal godkendes i Digitaliseringsrådet.


Alle IT-projekter, hvad end det drejer sig om nye it-systemer, væsentlige tilpasninger af eksisterende systemer, apps, programmer, hardware, aftaler mv. skal først 'trykprøves' i ØS-IT. Sammen skal vi afklare om ideen overholder de overordnede principper og rutiner i Albertslund Kommune.

Ideen starter i IT-Helpdesk.

Send en mail til IT-Helpdesk med en kort beskrivelse af projektet og et nummer på en sag i SBSYS, som du har oprettet til formålet.

SBSYS-sagen skal indeholde følgende:

  • Projektkommissorium, hvor du kort beskriver:
    • Hvad er problemet?
    • Hvordan skal projektet løse problemet?
    • Hvilke gevinster kan forventes ved løsning af problemet?
  • Indledende Business Case

Mangler du et eller flere af dokumenterne, eller er du i tvivl om, hvordan de fremskaffes/udarbejdes, kan du skrive det i mailen, eller kontakte ØS-Digitalisering, lokale 730

Du får svar inden 10 dage.

Når ideen er kvalificeret i ØS-it er næste skridt at forberede projektet til behandling i Digitaliseringsrådet. Dernæst godkendes det i Chefforum.