Den videre proces

It- og digitaliseringsprojekter planlægges og styres med værktøjerne i Albertslunds projektmodel. Der skal desuden udarbejdes en business case. Begge dele skal godkendes i Digitaliseringsrådet.


Når Helpdesk har modtaget din henvendelse, sendes den videre til de relevante fagpersoner i Økonomi & Stab.

Teknisk beskrivelse:  IT-teknik sikrer at systemet kan køre på kommunens it-platform.

Kontrakt: Indkøbsafdelingen gennemgår kontrakten, og vejleder ift. udbuds- og indkøbsregler.

Databehandleraftale: Koordinatoren for informationssikkerhed sikrer, at reglerne om persondata overholdes.

Idéoplæg og business case: IT-Digitalisering giver hjælp og sparring til ideoplæg og business case.