IT-kursus for nyansatte

Kurset "Godt begyndt i Albertslund Kommune" afholdes en gang om måneden og tilbydes alle nyansatte i kommunen der bliver oprettet som IT-brugere


For at sikre et ensartet grundlag og kendskab til IT-anvendelse i Albertslund Kommune, er kurset obligatorisk for alle nye brugere, uanset niveau og arbejdssted.

På introdagen gennemgås overordnede principper for brugen af IT i Albertslund Kommune.

Supportafdelingen står for undervisningen, der omfatter normer og retningslinier, behandling af e-mails, brug af kalender mv.

Kurset "Godt begyndt i Albertslund Kommune" afholdes en gang om måneden, og alle nyansatte indbydes via outlook.
Det er vigtigt, at den nye medarbejder logger ind i outlook, og accepterer/afslår mødeindkaldelsen. Hvis man ikke kan deltage på den planlagte dag, må man meget gerne foreslå en passende dag ud fra nedenstående datoer.

Kurserne afholdes som udgangspunkt på rådhuset, forhallen, Mødelokale 1 / 2
Ret til ændringer forbeholdes

Tider for afholdelse

Fra kl. 10:00 - 12:00

 

Kursur resten af 2018

16 aug kl. 10 i KB salen

12 sep kl. 10 i KB salen

10 okt kl. 10 i KB salen

07 dec kl. 10 i KB salen

 

Kursus i 2019

09 Jan kl. 10 i KB salen

13 feb kl. 10 i KB salen