Sejlads

Skal I ud at sejle, så læs mere herom


Albertslund Kommune har tegnet en passageransvarsforsikring. Forsikringen dækker følgende:

Forsikringens dækningsomfang

  • Forsikringen dækker erstatningsansvar for personskade samt skade  på bagage i henhold til søloven ved sejlads med passagerer/elever.

Forsikringssum

  • 400.000 SDR pr. passager pr. skadebegivenhed ved personskade.
  • 2.250 SDR pr. passager pr. skadebegivenhed ved skade på håndbagage.
  • Ved SDR forstås de af Den Internationale Valutafond (IMF) anvendte særlige trækningsrettigheder, Special Drawing Rights (SDR). Omregning af SDR til dansk mønt foretages efter kursen den dag, der afsiges dom, eller på den dato parterne bliver enige om.
  • Pr. 08.07.2014 var kursen 846,84.
  • Den maksimale sum pr. fartøj andrager kr. 80.000.000 pr. fartøj   pr. skadestilfælde.

Forsikringen dækker I danske, norske, svenske kystområder, søer, åer og kanaler. Det betyder, at I kan sejle i robåd, kano, kajak m.m. i det oplyste dækningsområde. Der er dog et par ting, som skal ske, hver gang I skal ud at sejle. Og det skal være inden, I skal ud at sejle.

1. Der skal laves en sikkerhedsinstruks.

Udfyld sikkerhedsinstruks

Læs om Søfartsstyrelsens retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

2. Udfyldelse af skema passageransvar. Skemaet skal sendes til lars.voldum@albertslund.dk

Passageransvar indberetningsskema

Vær opmærksom på, at kommunen ikke har nogen ulykkesforsikring, som dækker børnene når de er i institution og når I laver nogle aktiviteter med børnene. Derfor er det en god ide, at påminde forældrene om, at de bør have en ulykkesforsikring for deres børn, såfremt uheldet er ude.

 

Gode råd om sejlads, inden I skal ud at sejle

Værd at vide om lov og ret på vandet

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak

 

Læs de gældende bekendtgørelser for mindre fartøjer samt besætningsfastsættelse

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om besætningsfastsættelse