Forsikring

Høj selvrisiko og selvforsikring er med til at holde prisen på kommunens forsikringer nede, men forudsætter samtidig en god risikostyring.


Albertslund Kommune oplevede i 2002 voldsomme stigninger i forsikringspræmier på alle områder. Derfor valgte vi at påtage os en højere grad af selvrisiko og selvforsikring og samtidig satse på forebyggende risikostyring. Denne metode har vist sig at være overordentlig fornuftig og har medført betydelige besparelser på forsikringspræmierne på alle områder.

I 2014 har Albertslund Kommune igen fået en voldsom stigning i forsikringspræmierne. Dog kun på bygnings- og løsøreforsikringer. Præmiestigning skyldes de mange brand i 2013.

Albertslund Kommune er selvforsikret på bl.a. arbejdsskader og kaskoskader på biler. Derudover har vi valgt en høj selvrisiko på 2.000.000 kr. pr. skade på bygnings- og løsøreskader. Det betyder, at Albertslund Kommune centralt vil komme til at betale en betragtelig del af skaderne selv. Det er derfor i alles interesse at være med til at begrænse antallet og omfanget af skader.

Forsikringsområdet er under stadig udvikling, og der foretages løbende vurderinger af, om de eksisterende forsikringer lever op til Albertslund Kommunes høje forventninger og krav. I slutningen af 2015 udbydes en del af kommunens forsikringer som et EU-udbud.