Anmeldelse af skader på motorkøretøjer

Alle skader skal anmeldes i Albertslund Kommunes forsikrings- og anmeldesystem InsuBiz


Anmeldelse af skader på motorkøretøjer - Albertslund Kommune

Er der sket skade på en af kommunes biler i forbindelse med et færdselsuheld, skal skaden anmeldes af institutionen på InsuBiz X -net. Se evt. vejledning til anmeldelse af motorkøretøjsskader. Hvis du ikke har mulighed for at anmelde skaden sammen med føreren af bilen, kan du indsamle oplysningerne vedr. skaden på denne uheldsrapport.

Når skaden er anmeldt, skal bilen indleveres til reparation på Materialegårdens værksted. Husk at tage en kopi af anmeldelsen med.

Gode råd i forbindelse med et færdselsuheld

Er der en modpart involveret:

  • Du skal få navn og adresse på modparten
  • Husk også at notere bilens reg. nr. samt hvis det er muligt, vedkommendes forsikringsselskab/policenr.
  • Hvis der er vidner til uheldet, så fat i vidnernes navn og adresse samt hvor de var på skadestedet
  • Kontakt politiet

Tag også gerne billeder af ulykkesstedet:

  • Selve stedet
  • Vejens udformning
  • Bilernes placering ved sammenstødet
  • Skader på modpartens bil og kommunens bil
  • Bremsespor
  • Evt. også et foto af modparten

Disse fotoer kan være en meget stor hjælp for forsikringsafgørelse på skyld. 

VIGTIG: Lad under alle omstændigheder være med at påtage dig skylden. Lad forsikringsselskaberne håndtere denne side af sagen.