Anmeldelse af skader på bygninger og løsøre

Alle skader skal anmeldes i Albertslund Kommunes forsikrings- og anmeldesystem InsuBiz


Anmeldelse af skader på bygninger og ting - Albertslund Kommune

Er der sket skade på en af kommunes bygninger eller løsøre - f.eks. indbrud, storm-, vand- eller brandskade, skal skaden anmeldes af institutionen på InsuBiz X -net. Se evt. vejledning til anmeldelse af bygnings- og løsøreskader

Hvis der er sket en kriminel handling, f.eks. indbrud eller hærværk skal du også anmelde det til Københavns Vestegns Politi på tlf. 4386 1448.

Institutionerne skal kontakte Callcenter på 6703 eller 6750 for udbedring af skader eller indkøb af løsøre.

Hvis skaden anerkendes af kommunens forsikringsselskab, kan institutionerne forvente at få dækket:

  • skade på bygning dækkes, f.eks. rep. af vinduer og døre
  • løsøre erstattes med tilsvarende genstande. Hvis institutionen ønsker at opgradere til bedre eller større udstyr betales differencen af institutionen 
  • indhold af pengeskabe, f.eks. kontanter op til 5.000,00 kr., rejsekort, iPads og bærbare PC'er

Ikke dækket af forsikringen:

  • iPad og bærbare PC dækkes ikke af forsikringen, hvis det ikke er låst inde i et sikringsskab eller opbevaret i et aflåst rum uden vinduer (tingene kan ikke ses udefra)
  • private genstande, f.eks. telefoner og tøj er ikke omfattet af en kommunal forsikring. Heller ikke hvis det er låst inde. Bliver private genstande f.eks. stjålet skal det anmeldes til eget forsikringsselskab (indboforsikring) 
  • private "kaffekasser" eller andre indsamlinger

Gode forebyggelses råd - hvad kan institutionen selv gøre for at forebygge skader:

  • kontanter, rejsekort og IT-udstyr, f.eks. iPad opbevares i et pengeskab
  • tjek at alle døre og vinduer er lukket og låst når bygningen forlades
  • at alarmen er tilkoblet