Anmeldelse af arbejdsskader og registrering af krænkende handlinger

Hvis du kommer til skade i arbejdstiden, skal hændelsen anmeldes som en arbejdsskade. Derudover er det vigtigt at arbejdsmiljøgruppen undersøger hændelsen, for at finde ud af hvorfor det gik galt, og hvad der kan gøres for, at det ikke gentager sig.


Anmeldelse af arbejdsskader - Albertslund Kommune

Hvert år sker der en række arbejdsulykker, erhvervssygdomme, nærved-hændelser og mindre voldsepisoder, trusler samt chikane, som bliver anmeldt/registreret. Alle ulykker og hændelser, skal anmeldes/registreres af arbejdsmiljøgruppen i Albertslund Kommunes forsikrings- og anmeldesystem InsuBiz og erhvervssygdomme skal anmeldes af egen læge eller tandlæge.

En klarhed over arbejdsskadebegreberne er vigtig for at der er en ensartethed i forhold til at få arbejdsulykkerne og erhvervssygdommene anmeldt og hændelserne registreret. Som hjælp til at beskrive begreberne er der udarbejdet følgende vejledning/hjælpeværktøj: Arbejdsskader - definitioner.

Nedenfor findes materialer vedr. anmeldelse af arbejdsulykker og registrering af krænkende handlinger (f.eks. vold og trusler om vold) i InsuBiz X-net. Her finder du også bekendtgørelsen om læger og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme:

Her kan du finde slides fra forskellige temadage:

Og her finder du materiale som vedr. anmeldelse af arbejdsulykker for personer i aktivering:

Analyse af arbejdsulykker, erhvervssygdomme og hændelser

Når arbejdsulykken eller erhvervssygdommen er anmeldt eller hændelsen er registreret, skal der ske en undersøgelse/analyse af årsagen til ulykken/erhvervssygdommen/hændelsen.

Alle arbejdsulykker, erhvervssygdomme, nærved-hændelser samt registreringer af mindre voldsepisoder, trusler og chikane skal undersøges med henblik på at identificere de bagvedliggende årsager.

Når der er sket en arbejdsulykke, erhvervssygdom eller en hændelse, er det vigtigt at lære af ulykken/erhvervssygdommen/hændelsen. Hvordan kan vi blive klogere så det ikke sker igen? Skal der fx ændres i planlægningen/tilrettelæggelsen af arbejdet eller orden og ryddelighed på arbejdspladsen?

Metoder til hvorledes undersøgelsen/analysen foretages er beskrevet i følgende vejledning:

De forskellige skemaer til analyse af ulykker og hændelser finder du nedenfor: