Anmeldelse af ansvarsskader

Alle skader skal anmeldes i Albertslund Kommunes forsikrings- og anmeldesystem InsuBiz


Hvis en medarbejder har forvoldt skade på en borgers ting, f.eks. hvis en pædagog har tabt maling ned af et barns tøj eller hvis en hjemmehjælper har væltet en vase i en plejebolig skal det anmeldes som en ansvarsskade.

Skaden skal anmeldes af institutionen på på den oplyste blanket.

Gode råd i forbindelse med en ansvarsskade

  • Tag billeder af det ødelagte
  • Bed om en kvittering på det ødelagte

Billeder og kvittering skal medsendes anmeldelsen. 

VIGTIG: Lad under alle omstændigheder være med at påtage dig skylden. Lad kommunens forsikringsselskab håndtere denne side af sagen.