Anmeldelse af skader

Alle skader skal anmeldes i Albertslund Kommunes forsikrings- og anmeldesystem InsuBiz


Albertslund Kommune har besluttet, at alle skader skal anmeldes i kommunens forsikrings- og anmeldesystem InsuBiz.

Der bliver afholdt temadage om anmeldelse af skader i efteråret 2018, så du kan blive klædt på til opgaven (indbydelse bliver udsendt snarest). 

Under hver skadetype er der udarbejdet en vejledning, som du kan støtte dig til. Får du problemer med anmeldelsen så kontakt Risikostyring & Callcenter, så hjælper vi dig med anmeldelsen.

Hvis du ikke er oprettet i InsuBiz, så send en mail til Lars Voldum om oprettelse i InsuBiz.