Årsrapport forsikring & risikostyring 2017

Årsrapporten redegør for skadesomfang og de økonomiske konsekvenser heraf samt afrapporterer de forebyggende aktiviteter der er blevet gennemført. Handlingsplanen beskriver det kommende års mål og indsatsområder på forsikrings-, sikrings- og risikostyringsområdet.


Årsrapporten er en status over 2017 inden for forsikrings-, sikrings- og risikostyringsområdet. Der er udarbejdet opgørelser over skadesforløb på arbejdsskader, ansvarsskader og tingskader (auto, bygning/løsøre og entreprise). Ud af de samlede skader der sker i Albertslund Kommune, sker der flest arbejdsulykker, herunder krænkende handlinger. Herefter følger tingskader og ansvarsskader.

På sikrings- og risikostyringsområdet har der været iværksat forskellige aktiviteter i 2017, bl.a. brandsikring og ABA infosystem, da der er sket et par mindre brande i 2017 og fordi forsikringsselskabet lægger vægt på brandsikring. Der er fokus på forebyggelse af arbejdsulykker og bygningsskader i 2018. Dels på baggrund af at arbejdsulykker kan koste kommunen rigtig mange penge, hvis der sker alvorlige arbejdsulykker og dels fordi præmien for bygningsforsikring stadig er dyr. Skal den falde kræver det en fortsat forebyggende indsats.

Som led i at forebygge arbejdsulykker afholdes der 2 temadage om analyse og forebyggelse af arbejdsulykker i november og december 2018.

Målet med forebyggelsen er at opnå færre skader, billigere forsikringspræmier, skabe tryghed for medarbejdere og bidrage til at der opnås en god trivsel på arbejdspladserne.

Ønsker du at vide mere, kan du læse rapporten her.