Tværfagligt samarbejde om børn og unge med særlige behov

I arbejdet med børn med særlige behov er det vigtigt for Albertslund Kommune, at indsatsen sker så tidligt som muligt, og at der gennem det tværfaglige samarbejde skabes helhed og sammenhæng i indsatsen.


Du kan læse mere om det tværfaglige samarbejde i handleguiden "'Tværfagligt samarbejde - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov". Handleguiden er lavet til medarbejdere i Albertslund Kommune, der arbejder med børn og unge med særlige behov. Andre, med interesse for området, kan dog også læse handleguiden