Rykkere og gebyrer fra leverandører

Her kan du finde diverse vejledninger der relaterer sig til den økonomiske administration.


Ny konteringspraksis for rykkergebyrer!

Fra 2017 indføres der i Albertslund Kommune ny praksis for kontering af gebyrer for forsinket betaling, herunder rykkerrgebyrer, morarenter og kompensationsgebyrer.

Der skal anvendes følgende artskonti til konteringen:

Renter, morarenter, kompensationsgebyrer uden moms: 40234000

Renter, morarenter, kompensationsgebyrer med moms: 49234000

Nedenfor finder du en kontoplan med angivelse af kostbærere fordelt på områder. Skolerne skal kun tage hensyn til artskonti.

Kontoplan - Social og Familie

Kontoplan - Borger og Arbejdsmarked

Kontoplan - Service, Miljø og Teknik

Kontoplan - Sundhed, Pleje og Omsorg

Kontoplan - Administration

 

Rykkerskrivelser fra leverandører 

Økonomi & Stab modtager en del rykkerskrivelser fra leverandører. I Økonomi Drift tjekker vi hvorvidt fakturaerne er betalt.

Hvis fakturaen ikke er betalt, skriver vi ind i "workflow-loggen" på det elektroniske bilag, at leverandøren har rykket for betaling.

Herefter sendes en systemmail med betalingspåmindelse til den (eller de) medarbejdere som har fakturaen liggende i deres fakturaindbakke.

Det sker, at vi bliver rykket for betaling af fakturaer som er blevet afvist af en medarbejder. I disse tilfælde modtager medarbejderen en mail om, at leverandøren fortsat rykker for betaling, og medarbejderen bør derfor tage kontakt til leverandøren med henblik på afklaring af udeståendet.

For at undgå unødvendige rykkerskrivelser er det vigtigt at kontakte leverandøren både når betalingen forsinkes mærkbart, fx pga. fejl eller mangler i leveringen, og altid inden en faktura afvises til bogholder.

 

Betalingsfrister fra leverandører

Albertslund Kommune modtager mange rykkegebyrer, kompensationsgebyrer og morarenter som følge af korte betalingsfrister. Endvidere bruger Kommunen en betydelig del af administrative ressourcer på at behandle disse rykkegebyrer mm.

Derfor anbefaler Økonomi og Stab, at der som udgangspunkt er 30 dages betalingsfrist på alle fakturaer, hvilket bør aftales med alle leverandører fremadrettet.

Økonomi og Stab har derfor udarbejdet et eksempel på en skrivelse til de leverandører, som har en betalingsfrist på under 30 dage, som findes her.

Kontakt ØS Callcenter, hvis du er i tvivl.