Bilagsbehandling og artskontering

Her kan du finde diverse vejledninger der relaterer sig til den økonomiske administration.


På denne side kan du finde vejledninger til bilagsbehandling i Rollebaseret Indgang. 

Generel vejledning i bilagsbehandling i RolleBi

Håndtering af kreditnotaer

Artskontoplan

Grundlæggende vejledning i artskontering

 

For at lette afregning, kontering og afstemning af udgifter fra medarbejdere/ledere der har haft et forbrug ifm en udlandsrejse kan nedenstående skema benyttes:

Skema til afregning af forbrug ifm. udgifter i udlandet

Vejledning til afregningsskema

  

Særligt ved gebyrer og morarenter ifm. for sent betalt fakturaer:

Nye regler for gebyrer og morarenter

Et nyt EU-betalingsdirektiv vedrørende skærpede regler om betalingsfrister for offentlige myndigheder, er trådt i kraft. Det betyder kort fortalt, at virksomheder som har fremsendt elektroniske fakturaer til offentlige myndigheder, nu har mulighed for at opkræve højere gebyrer, morarenter og kompensationsgebyrer end tidligere.

Dette gør at vi i Albertslund Kommune, i endnu højere grad skal være opmærksomme på at betale vores fakturaer inden for den betalingsfrist der er fastsat på fakturaen. For at sikre os at vi har en rimelig betalingsfrist som ikke overskrides, er det vigtigt at man ved bestilling af en vare/ydelse aftaler en konkret betalingsfrist, som bør ligge inden for en acceptabel administrativ mulig behandlingstid. Dog må denne, ifølge direktivet, ikke som udgangspunkt være længere end 30 dage. Er der ved køb af en vare/ydelse ikke aftalt en specifikt betalingsfrist med leverandøren, så er det altid leverandørens betalingsbetingelser som gælder.

Direktivet forøger leverandørers indkrævningsmuligheder af tilgodehavender. Det betyder, at vi i Albertslund Kommune må være endnu mere opmærksom på at oplyse følgende ved køb hos leverandører:

- EAN-nummer
- Reference på bestiller af vare/ydelse
- Indgå aftale om en utvetydig betalingsfrist
- Evt. ordre- eller rekvisitionsnummer