Betaling og bogføring ved årsskiftet

Her kan du finde diverse vejledninger der relaterer sig til den økonomiske administration.


Betaling af fakturaer omkring årsskiftet

Rettelser ved bogføring i forkert regnskabsår

Restancebogføringer

Du kan finde yderligere information under emnet "Regnskabsafslutning".